MTÜ Päinurme Külaselts moodustati 04.11.2000 a. Asutajaliikmeid oli 19 .Tänaseks päevaks on seltsil 25 liiget. Selts ühendab Päinurme külast ja piirkonna väiksematest küladest seltsi tegemiste vastu huvi tundvaid ja neid toetada soovivaid inimesi.

      Seltsi eesmärk on kõikide külaelanike ühistest huvidest lähtudes külaelu arendamine ja arenguks soodsate tingimuste loomine. Külakogukonna liitmine läbi ühise tegevuse, väljakujunenud traditsioonide säilitamine ja elavdamine.